NHÂN SỰ NÒNG CỐT

Vương Gia Việt
-

Kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực công nghệ, xây dựng, cơ khí, nhiệt

LÊ ĐỨC THIỆN
-

Kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực thiết kế thiết bị Công nghệ và đường ống

NGUYỄN XUÂN PHƯỚC
-

Kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vựcxây dựng, mô hình hóa thiết bị công nghệ

LÊ THÀNH CÔNG
-

Kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực đường ống, thiết bị và mô hình hóa 3D nhà máy

NHÂN SỰ NÒNG CỐT

Vương Gia Việt
-

Kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực công nghệ, xây dựng, cơ khí, nhiệt

LÊ ĐỨC THIỆN
-

Kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực thiết kế thiết bị Công nghệ và đường ống

NGUYỄN XUÂN PHƯỚC
-

Kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vựcxây dựng, mô hình hóa thiết bị công nghệ

LÊ THÀNH CÔNG
-

Kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực đường ống, thiết bị và mô hình hóa 3D nhà máy

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

[COUNTER_NUMBER id=77]