Các thiết bị trong Mechanical design gồm:

  1. Bồn áp lực
  2. Đường ống
  3. Bể chứa
  4. Thiết bị trao đổi nhiệt
  5. Các thiết bị cần phân tích FEA.

I. Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết kế bồn áp lực

ASME VIII div 1, div 2.  FEA nếu yêu cầu.

Các thiết bị áp lực thường áp dụng như bồn chứa áp lực, hóa chất, bồn tách khí 2 pha, 3 pha…

II. Các tiêu chuẩn áp dụng thiết kế đường ống

ASME B31.1- B31.8

Các phân tích đường ống áp dụng cho những đoạn ống có sự chênh lệch nhiệt độ lớn trong quá trình vận hành sẽ được phân tích ứng suất chi tiết ở dạng 3D model từ đó đưa ra các bố trí support hợp lý.

III. Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế TANK chứa

API 650

AISC/ASD hoặc AISC 360

 

IV.Tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị trao đổi nhiệt

Tiêu chuẩn TEMA

Tiêu chuẩn bồn áp lực: ASME VIII div 1/2

API 661 (áp dụng cho AFC)

V. Các thiết bị cần phân tích FEA.

Với các thiết bị hay chi tiết cần phân tích FEA đều được phân tích chi tiết nếu có yêu cầu gồm Flange, Vessel, Elbow, Nozzle, Valve.